Lesotho 2011

Sani-Pass

Sotho

 

Rundhütte

Hochland

 

Sotho

Sotho

Sotho

Lesotho

Telefonzelle

Dorf

 

Skipiste

Dorf

 

Dorf